دوره های خصوصی

دوره ها ی سعید رضایی بصورت خصوصی تک نفره و یا دونفره برگزار می شود.

برای گرفتن نمره 6.5 تا 7.5 در آزمون آیلتس و یا 95 تا 105 در آزمون تافل

از پایه 60 جلسه

از متوسط 30 تا 40 جلسه

از متوسط رو به بالا 20 تا 30 جلسه

از پیشرفته 10 تا 20 جلسه نیاز دارید.

که البته پس از مصاحبه حضوری و یا غیر حضوری تعداد دقیق جلسات به شما اعلام خواهد شد.

نسبی بودن تعداد جلسات به نحوه عملکرد زبان آموزان گرامی بستگی دارد.

دوره ها به صورت خصوصی شاگرد و استادی می باشد