رزومه اساتید

روزمه اساتید

 

سعید رضایی با مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از سال 1381 به طور حرفه ای درزمینه زبان مشغول به کار می باشند. در موسسات : ایران-کانادا، ایران زمین، علامه قطب راوندی، گویش، آرمان دهکده جهانی،اکسین، حکمت علوی ، مدرسه انرژی اتمی ، مجتمع فنی و مجتمع فنی آریانا سابقه تدریس آیلتس و تافل داشته و به عنوان استاد مدعو آیلتس و تافل در وزارت صنایع و معادن، شرکت مپسا، شرکت تسدید، آموزش زبان مدیران شهرداری  تهران، شرکت ریل پردازان، شرکت کشاورزی پارس و هم چنبن مدرس فن ترجمه مباحث روانشناسی به مدیران و مشاوران مدارس ؛ مشغول به فعالیت آموزش بوده اند. مدیریت برگزاری دوره های زبان ترمیک در مدارس سلام نیز از جمله سوابق کاری ایشان می باشد. هم چنین در کنگره سران اسلامی به عنوان مترجم همزمان همکاری کرده اند. ایشان مبتکر نوین دوره های فوق فشرده آموزشگاه پویاسخن و هم چنین مبتکر نوین دوره های مجازی آموزشگاه پویاسخن بوده برای مدتی مدیریت آموزش آموزشگاه ایران زمین را به عهده داشته و در حال حاضر کلاس های ایشان تنها به صورت خصوصی و خصوصی آنلاین برگزار می شوند.

 

 

 

کتایون نصیری مجد با مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان آنگلیسی از سال 1382 مشغول به آموزش زبان انگلیسی می باشد. وی آموزش زبان را با کلاس های کودکان آغاز و هم اکنون تجربه آموزش زبان در تمامی گروه های سنی و تمامی سطوح زبانی از جمله کلاس های آیلتس و تافل را دارا می باشد. هم چنین در سال 1384 اولین ترجمه او که رمان خانه سیاه،  اثر استیون کینگ و پیتر استراب چاپ شده و در سال های بعد کتاب دیگری به نام باورهای کودکانه را به انگلیسی ترجمه کرده است. ایشان هم چنان به بهترین نحو کار ترجمه همزمان و مکاتبات شرکتی و اداری را انجام می دهند. در طی این سال ها نه تنها به آموزش زبان مشغول بوده بلکه در موسسات مختلف از جمله دهکده جهانی، پویاسخن، و ایران زمین مسیول آموزش بوده که کار برنامه ریزی آموزشی، تدوین و طراحی دوره های آموزشی و هم چنین طراحی کتاب های آموزشی را برعهده داشته است. در حال حاضر تدریس ایشان تنها به صورت خصوص و خصوصی آنلاین می باشد.