قرارداد با شرکت ها

در راستای ارائه خدمات به شرکت ها، ما تلاش فراوان نموده ایم و سیستم Q & A را تهیه کرده ایم. در کارنامه آموزش زبان انگلیسی ما سابقه درخشان خمکاری به شرکت های متفاوتی از جمله وزارت صنایع و معادن، شرکت مپسا، شرکت تسدید، آموزش زبان مدیران شهرداری  تهران، شرکت ریل پردازان و هولدینگ شرکت کشاورزی پارس می باشد.

در این سیستم آموزشی دوره های متفاوت محاوره به صورت جهشی زبان انگلیسی کارمندان شرکتها را تقویت می کند. مدت زمان ثمر بخشی یادگیری در این دوره کمتر از یک سال می باشد. برای اطلاعات بیشتر با سعیدرضائی تماس حاصل فرمایید.

 

Tel:09125394772

Saeedrezaee.1360@gmail.com